Ondernemersverenigingen

Ondernemend Maas en Waal is een platform waarin de ondernemersverenigingen in het land van
Maas en Waal samen werken.

Dreumelse Ondernemersvereniging

De vereniging is in 1969 gestart als een winkeliersvereniging. De vereniging heeft als belangrijkste taak, belangenbehartiging van de aangesloten leden. Middels netwerkbijeenkomsten worden de onderlinge contacten versterkt en uitgebreid en vaak blijkt dat er meer in Dreumel te doen is. Graag willen wij u middels deze site www.dov-dreumel.nl meer wegwijs maken in Dreumel en de bedrijvigheid die er is onder uw aandacht brengen. Schroom niet om in contact te treden met een van de bestuursleden, die u graag meer informatie geven over de Dreumelse Ondernemers Verenging.

 
Jolanda Spies

Voorzitter

Ondernemersvereniging De Gouden Ham

Al meer dan 100 bedrijven en instellingen vanuit uit de dorpen Maasbommel, Alphen, Appeltern en Altforst zijn lid. Ook bedrijven van buiten deze dorpen in de gemeente West Maas en Waal die een goede reden hebben om lid te worden zijn van harte welkom.
Hans Voshol

Voorzitter

Verrassend Leeuwen

Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van de leden van de ondernemersvereniging, het onderhouden van contacten met de gemeente en het onderhouden van contacten met Bedrijfschappen, Kamer van Koophandel en andere instellingen op dit niveau.Verder wil Verrassend Leeuwen activiteiten stimuleren welke publiek aantrekken naar het centrum van Beneden-Leeuwen en het bevorderen van het imago van het totale winkelaanbod.Willem van Veenendaal

Voorzitter

Business Club Maas & Waal

Op initiatief van enkele Maas en Waalse ondernemers is eind 1990 de Business Club Maas & Waal opgericht. De belangrijkste drijfveer achter de oprichting van de Business Club was dat informele contacten tussen ondernemers een onmisbare schakel vormen in succesvol ondernemerschap. Een gegeven dat werd erkend door vele ondernemers, want inmiddels telt de Business Club zo’n zeventig leden uit Maas en Waal en in toenemende mate ook van buiten Maas en Waal.Bart van Kraaij

Voorzitter

Ondernemers Ontmoeten

Ondernemers Ontmoeten is een club van enthousiaste ondernemers die elkaar zo’n twintig keer per jaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar te delen. De leden van Ondernemers Ontmoeten wisselen contacten, kennis en ervaringen uit en helpen elkaar bij het vergroten van hun ondernemerssucces.


Huub Tromp

Voorzitter

Geen reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.