Ondernemerspanel staat open.

Het ondernemerspanel staat weer open. Vul vooral in!
Ondernemers: geef je mening via ons ondernemerspanel! – VNO-NCW Midden

Het ondernemerspanel is de afgelopen jaren een succesvol instrument gebleken om het gesprek met provincie, regio en gemeenten aan te gaan over passende steun- en investeringsregelingen voor ondernemers. Om deze reden zetten we nu een nieuw ondernemerspanel uit over het thema vestigingsklimaat.

Om het panel optimaal te laten werken is een hoge respons belangrijk. Wij willen jullie dan ook vragen om het panel te delen via jullie kanalen. De enquête staat open tot en met 4 juni. Alvast enorm bedankt.

Link naar panel = www.right.nl/ondernemerspanel

Svp de link zo gebruiken, niet openen en dan delen.